มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.

Serve your require for your great work. เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ ด้วยเหล็กที่มีคุณภาพของเราที่จะช่วยให้คุณภาพงานของคุณและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเราต้องการเป็นพันธมิตรที่ดีกับคุณตลอดไป

ทางเลือกของคุณที่ง่ายกว่า

ด้วยบริการระดับโลก

บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

มุ่งมั่นเป็น 1 ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก

เราชำนาญเชี่ยวชาญ เรื่องการผลิตเหล็กและให้ความสำคัญกับทุกชิ้นงานที่ออกมา เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสูงสุด

HOME CONSTRUCTION

เหล็กโครงสร้างได้มาตรฐาน มอก. ที่คำนึงถึงความปลอดภัย

BUILDING REMODELS

สินค้าที่เหมาะกับงานต่อเติม

EXTERIOR DESIGN

สินค้ากลุ่มโครงสร้างงานภายนอก

SAFETY MANAGEMENT

เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย

INTERIOR DESIGN

สินค้าที่ช่วยและใช้ในการตกแต่ง

RENOVATION

สินค้ากลุ่มงานปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราผลิตและจัดจำหน่าย เหล็กโครงสร้าง  เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กข้ออ้อย เหล็กสี่เหลี่ยมตัน และเหล็กเส้นกลม

Serve your require for your great work.


เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ ด้วยเหล็กที่มีคุณภาพของเรา ที่จะช่วยให้คุณภาพงานของคุณและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเราต้องการเป็นพันธมิตรที่ดีกับคุณตลอดไป

เบอร์โทร

รับประกันความพึงพอใจ

“นอกจากสินค้าได้มาตรฐานแล้ว ทาง TPS ก็ยังคอยให้ข้อมูล และแนะนำความรู้ให้เสมอ”

บริษัท สยามโลเบ้าเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ

“สินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการส่งก็รวดเร็ว มีการตรวจสอบ และติดตามอยู่เสมอ”

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

อุบลราชธานี

ข่าวสารของเรา