บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเข้าอบรมหลักสูตร “นักขายมืออาชีพ”ณ โรงแรมบ้านผู้หว่าน วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560


การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทีมขาย ให้ได้เรียนรู้ถึงเทคนิคของการบริการ การเจรจาต่อรอง และการสื่อสาร และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกค้าในการขายได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพที่ทำให้พนักงานขายที่เข้าอบรมสามารถประยุกต์ต่อยอดความรู้ได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพบลูกค้า