บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านวังโพน จังหวัดชัยภูมิ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด ทางผู้บริหารได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา พร้อมแจกของขวัญสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนไทยในด้านการศึกษา เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนยุคใหม่ เพื่อจะได้มีอุปกรณ์การเรียนและการกีฬาให้เหมาะสมกับการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามรถกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (โต๊ะจีน) ให้แก่นักเรียนและคณะครูที่ร่วมงาน