ศักยภาพ

กำลังการผลิต 15,000 – 18,000 ตัน ต่อเดือน ด้วยศักยภาพของบุคลากรกว่า 250 คน โดยรักษาคุณภาพการผลิต และพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

ดำเนินการผลิตตั้งแต่การหลอม และเป็นตัวแทนจำหน่าย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน โดยส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการมุ่งมั่นพัฒนาในผลิตภัณฑ์ และคุณภาพบุคลากร โดยกำหนดไว้เป็น Slogan สโลแกนของบริษัท คือ “มุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ ก้าวไกลไปด้วยกัน”

เราดำเนินการผลิตอย่างไร?

กลุ่มธุรกิจในเครือ

buildproplus
error: Content is protected !!