บริษัท ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดประวัติความเป็นมา

video

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 11 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 ดำเนินกิจการบนเนื้อที่ 120 ไร่ ดำเนินการผลิต ตั้งแต่การหลอมและผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิ เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำ

error: Content is protected !!