บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้แก่ทหารชายแดนในถิ่นทุรกันดาน

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด
ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้แก่ทหารชายแดนในถิ่นทุรกันดานที่ขาดแคลนเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตามชายแดน