บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2560New year Party เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และถือโอกาสเป็นการจัดงาน New year Party ให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการเลี้ยงขอบคุณบุคลากรขององค์กรที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อบริษัท ที.ที.ซี สตีล 2016 จำกัด และบริษัท เกรทสตีลเวอร์คส์ จำกัด มาตลอดทั้งปี โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปี